Yrityksille

Visittaidekaupunki -verkkosivusto kokoaa yhteen Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan laajat ja monipuoliset palvelut helposti löydettäviksi. Sivusto palvelee koti- ja ulkomaisia matkailijoita ja vierailijoita, paikallisia ja lähikuntien asukkaita sekä kokousasiakkaita ja tapahtumanjärjestäjiä.

Sisältöä lisätään ja sivustoa kehitetään ja päivitetään jatkuvasti. Digitaalista saatavuutta parantava sivusto toimii uutena markkinointi- ja myyntialustana paikallisille palveluyrityksille. Yritysten markkinoinnin ja viestinnän tukena hyödynnetään sivustolta kerättävää asiakaskäyttäytymisestä kertovaa dataa.

Maksuton kohdekortti

Visittaidekaupunki -sivuston keskiössä ovat Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan palveluyritysten kohdekortit. Kohdekortti koostuu yrityksen kuvista, esittelytekstistä ja lisäinfosta (esim. osoite, aukioloajat, yhteystiedot). Asiakasta ohjataan kohdekorteista tekemään varaukset suoraan toimijoiden omiin verkkokauppoihin tai verkkosivuille.

Haluatko mukaan Visittaidekaupunki -sivuille? Ilmoita tai muuta yrityksesi tiedot kohdekorttilomakkeella.

 

MW-Kehitys Oy

MW-Kehitys Oy on Taidekaupunki Mänttä-Vilppulan kehitysyhtiö. Sen tehtävä on kehittää yritysten ja yhteisöjen toimintaedellytyksiä Mänttä-Vilppulassa sekä edistää elinkeinoelämän ja kuntien keskinäistä yhteistoimintaa. Kehitysyhtiö tarjoaa yritysten perustamis-, kehittämis- ja rahoitusneuvontaa sekä sijoittumispalveluita. Asiakkaina ovat aloittavat, kehittyvät ja alueelle sijoittuvat yritykset ja yrittäjät. Toiminnan tavoitteena on luoda alueelle lisää työpaikkoja ja yrityksiä sekä varmistaa yritysten työvoiman saatavuutta.

MW-Kehitys Oy
Seppälän puistotie 15
35800 Mänttä
info(a)mw-kehitys.com

Visittaidekaupunki -sivut rakennettiin Taidekaupungin matkailun tiedolla johdetun ekosysteemin rakentaminen -hankkeessa. Hanke toteutettiin vuonna 2021 ja sitä rahoitettiin Matkailuelinkeinon elpymistä edistävät kehittämishankkeet -rahoituksesta. Rahoittava viranomainen oli Varsinais-Suomen liitto.