Elämänmäki

Elämänmäki sijaitsee 189 m korkean mäen päällä. Luontopolkua seuraten pääsee mäen huipulle, josta avautuu upeat näköalat neljälle eri järvelle. Elämänmäki on edustava alue vanhojen metsiensä ja erikoisten pinnanmuotojensa ansiosta. Alueella on suuria korkeuseroja, jotka ovat suurimmillaan Elämänmäen Elänne-järveen viettävillä jyrkillä rinteillä. Metsän keskellä sijaitsee kaunis lähde.

Elämänmäki on ollut luonnonsuojelualue vuodesta 1994 lähtien ja kuuluu myös Natura 2000-verkostoon vanhojen metsien suojelusalueena. Nykyään Elämänmäkeä peittääkin tiheä kuusikko, josta löytyy jopa 40 m korkeita kuusia. Aarnimetsän puuston keski-ikä on noin 150 vuotta ja alueen kasvilajisto on runsasta. Alueella on tavattu 25 pesivää lintulajia, joista viisi on kolopesijöitä.

Elämänmäen luonnonsuojelualueeseen liittyy myös kulttuurihistoriaa. Elämänmäen laella vuosina 1904–1917 toiminut tohtori Lybeckin parantola on vaikuttanut alueen kasvillisuuteen.

Elämänmäen lähdettä ympäröi vihreä metsä.
Elämänmäen lähde.
Elämänmäen kartta.
Elämänmäen kartta.